Analýza a testování použitelnosti webu

Analýza a testování použitelnosti webu Vám pomůže zjistit, nakolik je zamýšlené řešení webové prezentace pro potenciálního uživatele vhodné a do jaké míry se s ním dokáže ztotožnit.

Testování použitelnosti při tvorbě nového webu

Testování použitelnosti při tvorbě nových webových stránek probíhá v následujících etapách:

  1. Testování navigace
    V této části testujeme a hodnotíme srozumitelnost struktury a navigace na webu. Zjistíme, zda uživatelé rozumí významu odkazu a jsou schopni si představit jakou stránku za ním naleznou.
  2. Testování grafického návrhu
    Potencionální uživatelé budou hodnotit vzhled navrhovaného webu. Budeme testovat, zda je z něj na první pohled čitelné o jaký web se jedná a jaký je jeho cíl. Budeme sledovat a hodnotit jejich emoční reakce apod.
  3. Testování použitelnosti hotového webu
    Zjistíme, jak se chovají potenciální uživatelé při plnění konkrétních úkolů (např. odeslání poptávky)na Vašem webu. Pomůžeme Vám zjistit, jak rychle a s jakým úsilím se jim podaří daný úkol splnit. Z této části testování pořizujeme videozáznam, který Vám poskytneme.

Objednejte si testování použitelnosti

Objednejte si testování použitelnosti již při tvorbě nového webu. Můžete tak předejít řadě chyb a ušetřit náklady spojené s jejich odstraňováním.

Výsledkem každé analýzy a testování použitelnosti webových stránek je zpráva, která rozebere nedostatky a nabídne tipy na jejich vylepšení.

Chci využít tuto službu

 
Klientská zóna: přihlášení